Kuru Temizleme Araştırması
Ana Sayfa > Kuru Temizleme > Kuru Temizleme Araştırması

Kuru Temizleme Araştırması

Dry Center Müşterisi Olan Tüketicilerin Kuru Temizleme Tüketim Alışkanlıkları, Bilgi ve Değerlendirmeleri

Arş. Gör. Uzm. Fatma Arpacı

Özet

Dry Center müşterisi olan tüketicilerin kuru temizleme tüketim alışkanlıkları, bilgi ve değerlendirmelerini incelemek amacı ile planlanan araştırma, 520 tüketici üzerinde yürütülmüştür.

Tüketicilerin % 55.4’ünün kaliteli temizleme ve ütü hizmeti verildiği,
% 51.3’ünün ürünlerde oluşan lekelerin çıkarılması ve % 33.5’inin ürün etiketlerinde “yalnız kuru temizleme” işlemi yer aldığı için kuru temizleme hizmeti aldığı bulunmuştur.

Tüketicilerin % 59.6’sı giysileri dışında ev tekstil ürünlerine de kuru temizleme hizmeti almaktadır.

Tüketicilerin % 32.0’si kuru temizleme işlemi sırasında ürünlerin ıslandığını ifade ederek kuru temizlemeyi bildiğini göstermiştir.

Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde eğitim durumu, yaş ve cinsiyet değişkenlerinin etkisinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). “Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır” (t= -2.45, p 0.05) ve
“kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli” (t= -2.45, p 0.05) ifadelerinde bekâr ve evli tüketiciler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p 0.05).

Ürün etiket sembollerinden doğru bilinenlerin başında elde yıkama
(% 83.1), ütülenmez (% 78.3), ütü yapılabilir(% 76.7) ve kuru temizleme yapılır (% 74.4) sembollerinin geldiği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Dry Center, kuru temizleme, tüketici

Kuru Temizleme Araştırması Giriş
Kuru Temizleme Araştırması Giriş (Devamı)
Kuru Temizleme Araştırması Yöntemi
Kuru Temizleme Tüketicilerine İlişkin Demografik Özellikler
Tüketicilerin Kuru Temizleme Tüketim Alışkanlıkları
Kuru Temizleme Hizmeti Alma Nedenleri
Kuru Temizleme Hizmeti Alınan Giysiler
Kuru Temizleme Hizmeti Alınan Ev Tekstil Ürünleri
Tüketicilerin Kuru Temizleme Bilgileri
Tüketicilerin Kuru Temizleme Değerlendirmeleri
Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Eğitim Durumunun Etkisi
Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Cinsiyet Durumunun Etkisi
Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Medeni Durumun Etkisi
Tüketicilerin Karşılaştıkları Lekeler ve Tepkileri
Ürün Etiketi ve Bakım Sembolleri ile İlgili Görüşler
Kuru Temizleme Araştırması Sonuç ve Önerileri
Kuru Temizleme Araştırması Kaynakça


Kuru Temizleme

Kuru Temizleme